Compareixença davant de la Comissió de Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible del Congreso de los Diputados

Noticies

Compareixença davant de la Comissió de Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible del Congreso de los Diputados

El passat dia 26 de juny Eugènia Domenech, en representació de les associacions de víctimes, va comparèixer davant la Comissió de Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible del Congrés dels Diputats per presentar les propostes en relació amb la reforma del Codi Penal.

Les associacions estan en contra de la despenalització de les imprudències en el trànsit que planteja la reforma i demanen que totes les imprudències que causin danys a les persones estiguin tipificades en el Codi Penal.

Proposen que:

1. – Tota imprudència que causi la mort o lesions a una persona ha d’estar tipificada al CP.

2. – La imprudència greu serà castigada amb una pena superior i per valorar si la imprudència és greu tenir en compte si s’ha comès algun delicte contra la seguretat vial o alguna infracció greu o molt greu a la llei trànsit i SV.

3. – Possible aplicació del comís del vehicle.

4. – Imposar sempre la pena de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors i la participació en programes formatius o de reeducació sobre seguretat viària.

També es fan propostes en relació amb la ininputabilidad civil de menors d’edat, majors de 70 anys i persones amb discapacitat, així com una major protecció de col · lectius més vulnerables, en relació introduir mesures més eficaces per reincidents i utilització avenços tecnològics en els vehicles ( com alcoholoks, control intel · ligent de velocitat, etc ..), en relació a l’aplicació de mesures provisonals i del comís del vehicle com a objecte del delicte per a la instrucció del procediment, en relació als requisits per a la suspensió de la pena i aplicació de penes alternatives o la introducció d’un nou “delicte de fuga”, per a aquell conductor que, després d’un accident “fugi” del lloc intentant sostreure de la seva possible responsabilitat civil o penal.

Es va aprofitar per destacar la necessitat d’un major equilibri entre els drets i garanties dels causants i els de les vícitmas i l’actual dèficit en l’assistència i especialment l’atenció psicològica a víctimes i familiars.

El video de la compareixença pot ser consultat al següent link: mms://congresodiferido.congreso.es/leg10/10_000344_012/10_000344_012.wsx