CONCLUSIONS DE LES xiv JORNADES MEDITERRANEAS DE SEGURETAT VIAL

Noticies

CONCLUSIONS DE LES xiv JORNADES MEDITERRANEAS DE SEGURETAT VIAL

El transport de mercaderies

El transport de mercaderies per carretera té importants implicacions en la mobilitat i la seguretat vial i des d’aquesta perspectiva preocupa tant a la societat com a les administracions. Per aquest motiu PAT-APAT ha cregut convenient dedicar les seves XIV Jornades Mediterrànies de Seguretat Vial a l’estudi i debat d’aquest tema i d’aquesta forma aportar reflexions i proposar solucions que possibilitin un sector de major qualitat, més segur i que contribueixi a disminuir la sinistralitat en les nostres carreteres.

Des de PAT-APAT volem agrair la col·laboració i suport de les diferents administracions i l’assistència i participació dels ponents que amb la seva professionalitat han contribuït a posar una mica més de llum en aquesta qüestió i a posar sobre la taula punts de debat que ens ajudessin a avançar cap a una mobilitat més respectuosa, sostenible i segura.

Les dades més destacades dels quals s’ha parlat en aquestes XIV jornades han estat els següents:

  • El 16% del parc de vehicles són vehicles comercials.
  • En el 17 % d’accidents amb víctimes estan implicats vehicles pesats.
  • El 24% dels accidents que intervenen vehicles de transport són mortals.
  • Es produïxen 10 morts cada 100 accidents en els quals intervenen camions. Aquest és una dada destacable.