Del 22 al 29 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

Noticies

Del 22 al 29 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

Sota el lema ‘Estalvia benzina, regala aire net’, la Setmana del 2011 proposa una cerca de noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini absolut del cotxe particular, cap a un transport més sostenible. Canviar el nostre mode de transport pot signifi car viure en una ciutat millor i respirar un aire de més qualitat i més saludable. Agafar el transport públic col·lectiu per anar a la feina, moure’s en bicicleta per la ciutat o caminar per anar de compres en comptes d’agafar el cotxe pot jugar un paper molt important en la salut.

Els objectius principals de la Setmana són els següents:

  • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
  • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
  • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
  • Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús irracional del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física. Agafar el transport públic col·lectiu per anar a la feina, moure’s en bicicleta per la ciutat o caminar per anar de compres en comptes d’agafar el cotxe pot jugar un paper molt important en la salut.

A nivell europeu, l’any passat, es van adherir a la Setmana més de 1.900 ciutats i pobles, dels quals 139 eren catalans. Us convidem a adherir-vos-hi enguany amb el desig que el compromís dels municipis catalans amb aquesta campanya garanteixi que Catalunya continuï essent un referent a escala europea en la promoció de la mobilitat sostenible i segura.

Comissió institucional de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura