P(A)T participa en el curs per als aspirants a l’Agrupació de Tràfic de la Guàrdia Civil en l’Escola de tràfic de Mèrida

Noticies

P(A)T participa en el curs per als aspirants a l’Agrupació de Tràfic de la Guàrdia Civil en l’Escola de tràfic de Mèrida

8 d’abril: P(A)T participarà en el curs per als aspirants a l’Agrupació de Tràfic de la Guàrdia Civil en l’Escola de tràfic de Mèrida, donant la nostra visió sobre els principals problemes detectats en matèria de seguretat vial, les possibles solucions que des de la nostra òptica cabria adoptar, fent especial èmfasi que pot millorar en l’aptitud i l’actitud dels Guàrdies Civils de l’Agrupació de Tràfic per a millorar la seguretat vial i la qualitat en l’atenció a les víctimes de la sinistralitat.