Presentació de el “Estudi pilot sobre l’impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats“

Fotografía: Quim Farrero

Noticies

Presentació de el “Estudi pilot sobre l’impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats“

EL 90% DE LES PERSONES ENTREVISTADES ES CONSIDERA VÍCTIMA, AMB TOTES LES IMPLICACIONS LEGALS QUE AIXÒ COMPORTAEl 3 de maig a les 19h es va presentar a la sala d’Actes del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya els principals resultats del primer ”Estudi pilot sobre el impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats”. L’estudi ha estat co-finançat per la Dirección General de Tráfico (DGT) i realitzat per l’empresa INSTITUT OPINOMETRE que va entrevistar a famílies catalanes que van patir un accident de trànsit amb resultat de mort o ferides permanents greus d’algun dels seus membres. L’Associació Prevenció d’Accidents de Trànsit (P(A)T) va encarregar l’estudi i va participar en el procés d’elaboració de protocols i qüestionari.

Es el primer estudi que es realitza a Catalunya d’aquestes característiques i té com antecendent l’estudi realitzar per la FEVR (Féderation Européen des Victimes de la Route) a 9 paisos d’Europa sobre “L’impacte en la calitat i nivell de vida en les victimes i familiars dels sinistres de trànsit”.

El impacte causat pels sinistres de trànsit a la vida dels afectats i les conseqüències per les victimes i les seves famílies és desconegut tant per les administracions com per a la societat. Amb aquest estudi s’han presentat dades que ens apropen a aquesta realitat i a les necessitats de les víctimes.

Les primeres dades van ser unànimes: El 90% dels familiars de les víctimes mortals i de persones amb greus seqüeles permanents discapacitants es consideren VICTIMES DE L’ACCIDENT DE TRÀNSIT i diuen patir directament les conseqüències del sinistre a les seves vides. Aquesta sensació ha de tenir efectes administratius, de tractament i d’ajuda social i seria molt recomanable que les administracions i legisladors comencessin a treballar per crear els mecanismes per aquesta atenció de clara necessitat.

Les famílies també són víctimes de sinistres de trànsit. A la darrera dècada 40.142 famílies catalanes i 266.506 espanyoles (segons dades oficials) han estat víctimes de sinistres greus de trànsit.

Entrant en aspectes concrets, hi ha una coincidència en la “queixa sobre el funcionament de la justicia”, amb resultats similars en l’estudi de la FEVR. Un 81% dels participants considera que en el seu cas no s’ha fet justicia. El 62,5% considera inacceptable el temps d’espera del judici (amb una mitjana de 4 anys). El 57,1% declara no estar satisfet amb la relació amb les companyies d’assegurances, que es perceben com a entitats que no faciliten els tràmits ni proporcionen la informació adequada, ans el contrari, imposen els seus interessos als de les víctimes i afectats.

El 50% dels afectats han seguit tractament psicològic. El 31,1% pateixen depressió aguda, respecte al 8% de la població general. El 33% han patit angoixa respecte al 2,5% de la població general. Un 31,3% pateixen insomni, respecte al 15% de la població general. Un 43,8% pateixen trastorns de la conducta alimentària, respecte al 5% de la població general.

El 16,7% viuen la separació de la parella, respecte al 2,5% de la població general.

Aquest és un primer estudi pilot i la intenció és continuar durant l’any 2011 ampliant l’àmbit territorial i les persones participants a l’estudi.

L’estudi ha tingut dos fases metodològiques. Una primera fase d’investigació qualitativa, amb entrevistes obertes, personals i individuals, que va finalitzar amb un focus grup per obtenir unes conclusions generals. La segona fase va ser d’investigació quantitativa, amb la realització de qüestionaris per part dels participants, amb preguntes tancades i un apartat de resposta oberta i comentaris. De les persones participants a l’estudi quantitatiu, el 75% eren afectats i familiars i el 25% víctimes.

L’Institut Opinòmetre ofereix serveis per la investigació de mercats i opinió pública. L’Institut Opinòmetre ha incorporat els millors tècnics que apliquen el rigor científic i tècnic en la obtenció de dades i posterior anàlisis estadístic.

L’Institut Opinòmetre, va ser fundat l’any 1991, comptant amb més de 100 clients ofereix les tècniques més innovadores en les metodologies d’ investigació quantitatives i qualitatives.

El treball de camp el realitza una xarxa d’entrevistadors/es pròpia que garanteix confidencialitat i experiència. L’ Institut Opinòmetre realitza estricta observació del Codi Internacional de Pràctiques Legals en Matèria de Mercats i Opinió ICC/ESOMAR i AEDEMO. L’Institut Opinòmetre acompleix la llei 15/1999 en matèria de Protecció de Dades personals i la normativa legal vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

PONÈNCIES

19:00h “Presentació de l’Estudi pilot sobre l’impacte dels sinistres de trànsit en les víctimes i afectats” a càrrec de Josep Ribó. Director de l’Institut Opinòmetre, Economista, Doctor en sociologia i Coordinador de l’estudi.
Veure ponència

19:20h “El duel traumàtic” a càrrec de Yolanda Domenech Moral, directora de P(A)T, Associació de Prevenció d’Accidents de trànsit. Psicòloga i membre del Grup de Treball de Dol i Pèrdues del COPC.
Veure ponència

19:40h “La vida després de l’accident” a càrrec d’a càrrec de Lourdes Andreu. Directora de TRACI (Associació de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral), Treballadora social.
Veure ponència

20:00h “Justícia i victimització” a càrrec d’Isabel López Riera. Fiscal de la Fiscalia Provincial de Barcelona i Fiscal delegada de seguretat vial a Barcelona.