CONCLUSIONS DE LES xiv JORNADES MEDITERRANEAS DE SEGURETAT VIAL

El transport de mercaderies El transport de mercaderies per carretera té importants implicacions en la mobilitat i la seguretat vial i des d'aquesta perspectiva preocupa tant a la societat com a les administracions. Per aquest motiu PAT-APAT…