Decenio de acción para la seguridad vial

Exhorto als Estats Membres, els organismes internacionals, les organitzacions de la societat civil, les empreses i els líders comunitaris a garantir que la Dècada produeixi millores autèntiques. Per fer un pas en aquesta direcció, els governs…