XV JORNADES MEDITERRÀNIES DE SEGURETAT VIÀRIA

,
En Sessió plenària celebrada pel Parlament Europeu a la fi de setembre es van aprovar una sèrie de mesures contingudes en l'Informe sobre la seguretat vial euro-pea 2011-2020, presentat pel diputat alemany Dieter-Lebrecht Koch, qui entre…

Dissenya un cartell de seguretat viària per a Europa

Atenció, això és una crida als joves estudiants o treballadors de disseny gràfic: pots dissenyar un cartell de seguretat viària únic per conscienciar els joves conductors europeus? La Comissió Europea necessita de la teva creativitat…