22 de febrer | Dia Europeu de les Víctimes del delicte

Noticies / Veu de les víctimes

22 de febrer | Dia Europeu de les Víctimes del delicte

En el DIA EUROPEU DE LA VÍCTIMA DE DELICTE volem recordar que les víctimes de trànsit també són víctimes del delicte i que la violència viària pot provocar morts i ferits greus amb seqüeles per a tota la vida.

El 28 d’octubre de 2015 va entrar en vigor l’Estatut de la Víctima del delicte transposant les Directives de la Unió Europea en la matèria (Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes).

En el cas de les víctimes de trànsit, encara sent en la majoria d’ocasions conseqüència d’agressions en el tràfic fruit de conductes il·lícites, imprudents i il·legals, gran part no són considerades víctimes de delictes i per tant queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

En el DIA EUROPEU DE LA VÍCTIMA DE DELICTE volem recordar que les víctimes de trànsit també són víctimes del delicte i que la violència viària pot provocar morts i ferits greus amb seqüeles per a tota la vida.

No reconèixer la pèrdua i el sofriment que pateixen les víctimes de trànsit per part de la societat, l’estat i el sistema judicial pot portar a una victimització secundària, accentuant i cronificando la seva angoixa.

Després d’una experiència traumàtica, com és un sinistre de trànsit, és necessari garantir una resposta post-accidenti integral i adequada que comprengui:

– recerca segons la normativa

– justícia penal i civil per a les víctimes

– atenció mèdica, psicològica i social adequada

La resiliència és la capacitat de l’ésser humà per a afrontar experiències traumàtiques i extreure un benefici d’aquestes, entès com a aprenentatge vital. Sabem que l’ésser humà és capaç de resistir i refer-se davant les adversitats de la vida, però la societat ha d’oferir totes les garanties perquè això sigui possible.

Yolanda Domenech
Psicòloga i Directora de P(A)T