GESTIONAR LA MOBILITAT EN LES CIUTATS DESPRÉS DEL #COVID19

Comunicats P(A)T / Noticies / P(A)T informa

GESTIONAR LA MOBILITAT EN LES CIUTATS DESPRÉS DEL #COVID19

P(A)T és una ONG dedicada a ajudar afectats per sinistres de trànsit i a intentar millorar la mobilitat, prevenir i reduir a zero la sinistralitat. Des de P(A)T volem aportar unes reflexions i propostes davant aquesta situació de crisi que ens està tocant viure i que està transformant tot al nostre voltant.

La vida després de #Covid19 no serà igual que fins ara, es requerirà distanciament físic durant algun temps, no sabem quant. Preferirem utilitzar la bici o anar caminant abans que el transport públic. La pregunta que ens hem de fer és: Estan les nostres ciutats preparades per a assumir els nous reptes que haurem d’afrontar? La resposta és senzilla: NO, les nostres ciutats estan planificades i construïdes afavorint el constant contacte humà. La pandèmia de COVID-19 suposa un crida d’atenció i potser també una oportunitat per a construir societats i ciutats millors i més sostenibles. Aquest escrit pretén aportar alguna solució al problema, però sobretot busca que els nostres governants activin tots els recursos, i que consultant amb tots els que poden sumar, s’aconsegueixi sortir d’aquesta crisi amb els menors danys possibles.

Hem de pensar i projectar un sistema nou que permeti organitzar i reordenar la mobilitat urbana, tant de vehicles com de vianants. Demanem als gestors de les ciutats, que apliquin urgentment solucions innovadores i àgils per a adaptar els nostres carrers als diferents ritmes d’obertura de les condicions de mobilitat. També s’inclouen propostes per a protegir als vianants, millorar el transport públic, potenciar i facilitar als ciclistes. És fàcil pensar que la gent preferirà caminar, anar amb bicicleta o desplaçar-se en sistemes elèctrics com els patinets abans que utilitzar el transport públic.

Propostes de P(A)T-AP(A)T:

A continuació, ens agradaria presentar algunes propostes, que serien de ràpida implantació i de baix cost. Pretenem d’aquesta forma, conscienciar a tots els agents actuants en la mobilitat, perquè el mes ràpid possible prenguin confiança de la urgència que hem de solucionar.

– Baixar velocitats de circulació de vehicles a les ciutats, més zones 30 Km/h.
– Capacitat real dels carrils de circulació per a vehicles i intensitat mitjana diària actualitzada d’aquests.
– Augmentar el número de km de carrils bici.
– Segregació física de carrils bici mitjançant mobiliari urbà, per exemple, jardineres, etc.
– Simbologia de guiat específica per a ciclistes i altres usuaris de carrils bici
Ampliar voreres per a augmentar la superfície de vianants.
– Separació física mitjançant cons o cinta d’espai exclusiu per a vianants, per sentits, en aquelles zones on existeix gran afluència de persones.
– Marques en forma de cercles de 2m de diàmetre de voreres, parades d’autobús, etc. Marques de pintura o materials termoplàstics de fàcil retirada.
– Marques per a distanciament de persones que esperen en andanes de metre, tramvies i estacions d’autobús.
– Tancament de carrers i funció dels dies de la setmana. Exemple, eixos comercials durant caps de setmana.
– Redefinició d’alguns encreuaments i moviments, per a disminuir el temps i concentració als vianants.
– Regulació diferenciada dels temps semafòrics, serà necessari disposa de major freqüència per a pas de vianants.
– Redissenyo dels espais destinats a estacionament de vehicles. Per exemple, no té sentit poder aparcar en els accessos a les botigues, aquest espai es pot destinar a l’espera dels clients d’aquestes botigues.

Les mesures a implementar hauran de ser de baix cost i fàcilment realitzables. No té sentit proposar obres de llarga durada i alt cost. També ens agradaria plantejar la creació d’una aplicació per a mòbils que busca ordenar la presència dels usuaris del transport públic. Es tractaria d’un servei de reserva d’entrada per a utilitzar el metre, tramvia o autobús. D’aquesta forma s’evitaran les aglomeracions en hora punta i s’aconseguiria millorar l’optimització de transport. A través d’aquesta aplicació els usuaris poden reservar l’hora d’entrada a l’estació i mitjançant un codi QR accedir a ella. Sense necessitat de parar a pagar, la mateixa aplicació s’ocuparia de la facturació.

Objectius que haurem d’aconseguir a curt termini:
– Permetre mantenir la distància de seguretat en la via pública, necessària per a protegir a les persones durant els períodes de contagi.
– Potenciar la reorganització de l’espai públic, per a una millor optimització.
– Implementar protecció activa de l’espai dedicat a carrils bici i vianants.
– Prioritzar la utilització de la bicicleta, com a mitjà no contaminant i generador de salut.
– Permetre optimitzar la capacitat de les vies destinades als cotxes i autobusos.
– Gràcies a l’app de gestió del transport públic, l’usuari podrà reservar el seu espai amb metro i autobús, sense fer cues i assegurar-se la protecció durant el trajecte.
– Reordenació de l’espai dins de les estacions de transport públic, per a assegurar el distanciament social.
– Gràcies a aquestes mesures, es valora una “pacificació”del trànsit de les nostres ciutats d’un 30%, la qual cosa al seu torn suposa una reducció en la contaminació ambiental.

En ordenar i pacificar el trànsit es produirà una reducció en el nombre de sinistres i víctimes per sinistres i atropellaments. Finalment apuntar el fet que una de les poques conseqüències positives que pot la nostra societat treure de la Pandèmia, seria la millora mediambiental i de seguretat viària a les nostres ciutats. És una fita que es busca des de fa decennis i un problema apressant, gràcies a aquest sistema podrem aconseguir-lo d’una manera ràpida i ordenada.

Manuel Viñuales, vicepresident de Pat Apat