ATESTAT POLICIAL EN UN SINISTRE: QUÈ ÉS I COM DEMANAR-HO

Atenció a víctimes / P(A)T informa

ATESTAT POLICIAL EN UN SINISTRE: QUÈ ÉS I COM DEMANAR-HO

Sent un document tan rellevant, no podem permetre que, en cas de necessitar-ho, no puguis aconseguir la seva còpia. Des de P(A)T t'ajudem.

L’atestat policial és un document públic que reflecteix totes les actuacions practicades per la policia de trànsit. L’atestat ha de contenir una sèrie de dades: la data i lloc del sinistre, les parts que han intervingut i vehicles implicats, la descripció de com han ocorregut els fets i la participació de les persones implicades, la declaració de testimonis si n’hi hagués, la realització de proves (poden contenir croquis, fotografies, resultats de proves d’alcoholèmia o drogues, etc.) i l’informe dels agents intervinents sobre la causa del sinistre i la possible responsabilitat.

Es tracta d’un document oficial que s’elabora de manera objectiva i actuant com a policia judicial per a la recerca de la comissió de possibles delictes contra la seguretat viària. Per tant, un atestat és elaborat quan hi ha hagut víctimes greus o morts o hi ha indicis de la comissió d’un delicte contra la seguretat viària i en aquests casos sempre ha de fer-se la prova d’alcoholèmia i/o drogues als conductors intervinents en el sinistre. És doncs un document molt important en cas de sinistre de trànsit per a preservar els drets de les víctimes i esclarir els fets i que, després de la ratificació dels agents actuants, té valor probatori davant els tribunals de justícia, per la qual cosa serà bàsic per a determinar la responsabilitat penal i civil pels danys causats en el sinistre.

No hem de confondre l’atestat, que podríem dir que és el document que reflecteix la recerca d’un sinistre, del “Informe o comunicat d’accident”, que és un document molt més breu i en el qual la policia de trànsit descriu com ha ocorregut el sinistre, les dades de les parts implicades i les companyies d’assegurances i la valoració dels fets.

Com a víctima d’un sinistre podem demanar directament una còpia de l’atestat o de l’informe d’accident, però també poden realitzar aquest tràmit terceres persones amb DNI de la víctima i autorització del consentiment (per exemple, advocat/a especialista o familiar).

Una vegada confeccionat, és possible sol·licitar la còpia de l’atestat en qualsevol moment, sense existir, per tant, un termini concret, però el més habitual és que la seva realització per part de la policia tarda algunes setmanes.

L’atestat ha de sol·licitar-se en les dependències policials corresponents, en concret, en la comissaria del cos policial que es va personar en el sinistre. Cal destacar també que depenent de quin cos policial hagi produït l’atestat, el pagament de les taxes serà diferent:

 • Mossos d’Esquadra (vies interurbanes catalanes). Pagar la taxa ABANS de rebre la còpia de l’atestat 61,35€ per cada informe que es vulgui obtenir.
 • Policia Local (vies urbanes). En general, pagar la taxa DESPRÉS de rebre la còpia encara que algunes policies locals, per protocol, només faciliten la còpia de l’atestat a asseguradores o assistència lletrada.
  • Per internet amb certificat digital: instància a l’ajuntament.
   • Exemple de Guàrdia Urbana de Barcelona:
    • Per internet a tràmits. Taxa: 98,68€ amb una fotografia i 3,12€ més per cada fotografia addicional.
  • Presencialment en la comissaria corresponent.
   • Exemple de Guàrdia Urbana de Barcelona:
    • Cal acudir a la comissaria C/ Guàrdia Urbana núm. 3-5 de Barcelona (de 9 a 14 hores de dilluns a divendres). Taxa: 117,68€ amb una fotografia i 3,73€ més per cada fotografia addicional.
 • Guàrdia Civil (supòsits especials). No hi ha taxes relacionades per rebre còpia de l’atestat.
  • Per internet amb Cl@ve o DNIe: seu del cos.
  • Presencialment en la comissaria corresponent.

En el supòsit que s’hagin obert diligències judicials, l’atestat es trobarà en el procediment iniciat, i podem acudir als Jutjats per a obtenir la còpia, tenint en compte que depenent del procediment judicial, serà necessari acudir amb advocat i procurador.

En cas de requerir més informació, pots contactar amb nosaltres a pat-apat@pat-apat.org o al telèfon 93 301 37 78 (de 10 a 18 hores de dilluns a divendres).

Des de P(A)T estem reivindicant la gratuïtat de la còpia de l’atestat, perquè som nosaltres/as, les víctimes, les que ens veiem perjudicades pel sinistre i s’afegeix un mal econòmic per aquest tràmit costós en moments tan difícils.