Concurs de cartells

Activitats

Concurs de cartells

P(A)T convoca un concurs de cartells sobre el tema la Seguretat Viaria dirigit a estudiants de cicles formatius o graus vinculats directament amb la creativitat gràfica i publicitària.

Es pretén d’una banda introduir en els joves el tema de la Seguretat Viària com un tema d’interès i que actualment no apareix entre les seves prioritats i d’altra banda buscar idees creatives que posteriorment puguin generar campanyes de conscienciació.

 

Presentació de les propostes

El termini de presentació de les propostes de cartells serà:
Dia: 15 d’agost de 2018
Hora: Abans de les 23:59 h.

Adreça electrònica:  comunicacion@pat-apat.org