DECENNI D’ACCIÓ PER LA SEGURETAT VIÀRIA 2011-2020

Noticies

DECENNI D’ACCIÓ PER LA SEGURETAT VIÀRIA 2011-2020

“Exhorto als Estats Membres, els organismes internacionals, les organitzacions de la societat civil, les empreses i els líders comunitaris a garantir que la Dècada produeixi millores autèntiques. Per fer un pas en aquesta direcció, els governs haurien de donar a conèixer els seus plans nacionals per la Dècada quan aquest es posi en marxa a nivell mundial l’11 de maig de 2011.”

Sr Ban Ki-moon, Secretari General de les Nacions Unides

logo oms

www.decadeofaction.org/

Cada any moren prop de 1,3 milions de persones a les carreteres del món sencer, i entre 20 i 50 milions pateixen traumatismes no mortals. Els traumatismes causats pels accidents de trànsit constitueixen la principal causa de defunció entre els joves amb edats compreses entre els 15 i els 44 anys.

En aquesta fitxa es resumeixen una sèrie de dades de l’Informe sobre la situació mundial de la seguretat viària. Es tracta de la primera avaluació de gran abast sobre la situació de la seguretat viària en un total de 178 països. Els resultats de l’estudi posen de manifest que els traumatismes per accidents de trànsit segueixen constituint un important problema de salut pública, en particular en els països d’ingressos baixos i mitjans, i que cal redoblar els esforços per assegurar que les carreteres del món siguin més segures.

Clica aquí per veure més informació

En la Dècada d’Acció per a la Seguretat Viària, P (A) T continua la seva tasca de mostrar la realitat dels sinistres de trànsit i fer-la més “visible” ja que és una de les formes de sensibilitzar la societat i ajudar al canvi cultural que necessitem per aconseguir que ningú deixi la seva vida, les seves il.lusions i projectes en l’asfalt.

Algunes de les nostres actuacions seran:

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DEL MAPA “IN MEMORIAM”: El projecte consisteix en el desenvolupament d’un “mapa virtual” assenyalant els llocs on han ocorregut sinistres mortals. Es tracta de traslladar les flors que trobem a les carreteres a un mapa en record de les víctimes.

CAMPANYES I ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ PER A UNA MOBILITAT RESPONSABLE, SEGURA I SALUDABLE. Amb jornades, xerrades, cursos, i actuacions amb la intervenció de víctimes i afectats i experts en Mobilitat.

COL.LABORACIÓ AMB EL PARLAMENT AUTOM I EL CONGRÉS DELS DIPUTATS
PER IMPULSAR ACTUACIONS I MODIFICACIONS LEGISLATIVES EN BENEFICI DE LA SEGURETAT VIÀRIA.

DIFUSIÓ DE VALORS DE RESPONSABILITAT I COMPROMÍS EN LA MOBILITAT.

“Animem a tots a un autèntic compromís amb la seguretat viària”.

10 DADES SOBRE LA SEGURETAT VIÀRIA aL MÓN

Un problema mundial

El 90% de les morts en carretera es produeixen en els països d’ingressos baixos i mitjans, als quals només correspon un 48% del parc mundial de vehicles matriculats.

La proporció d’usuaris vulnerables de la via pública és elevada

Aproximadament un 46% de les persones que moren en el món a conseqüència d’accidents de trànsit són vianants, ciclistes i conductors o passatgers de vehicles de motor de dues rodes (col lectivament denominats «usuaris vulnerables de la via pública»). Aquesta proporció és major en els països d’ingressos baixos que en els d’ingressos alts.

Velocitat

El control de la velocitat és un instrument important per reduir els traumatismes per accidents de trànsit, sobretot entre els vianants, ciclistes i motociclistes. Menys d’una tercera part dels països han adoptat les mesures requerides – per exemple, la creació de zones de velocitat reduïda – per disminuir la velocitat a les vies urbanes.

Alcohol al volant

Conduir sota els efectes de l’alcohol incrementa el risc de patir un accident i també les probabilitats de defunció o traumatisme greu. L’OMS recomana que el límit màxim d’alcoholèmia es fixi en 0,05 grams per decilitre (g / dl) per als conductors adults, una norma que per ara s’ha implantat en menys de la meitat dels països.

Ús del casc

La utilització d’un casc de bona qualitat pot reduir les probabilitats de morir de resultes d’un accident de trànsit en gairebé un 40% i el risc de patir traumatismes greus en més d’un 70%. Només un 40% dels països tenen en vigor lleis sobre l’ús del casc aplicables tant als conductors com als passatgers i exigeixen el compliment de rigoroses normes de qualitat per a aquests dispositius.

Ús del cinturó de seguretat

Cordar-se el cinturó de seguretat redueix el risc de defunció entre els passatgers dels seients davanters en un 40% -65% i pot disminuir el nombre de morts entre els ocupants dels seients del darrere en un 25% -75%. Només el 57% dels països exigeixen la utilització del cinturó de seguretat tant als seients davanters com en els posteriors.

Utilització de dispositius de retenció per a nens

En cas d’accident, la utilització de dispositius de retenció per a nens (cadires per a lactants o nens, i elevadors) poden reduir el nombre de defuncions infantils entre un 54% i un 80%. Menys de la meitat dels països tenen un lleis que exigeixin la utilització d’aquest tipus de dispositius en els vehicles.

Atenció prehospitalària

La ràpida dispensació d’una atenció prehospitalària de qualitat pot salvar les vides de moltes víctimes d’accidents de trànsit. El 76% dels països tenen sistemes d’atenció prehospitalària, encara que aquests poden estar dotats de personal altament qualificat o, a l’extrem oposat, dependre de la intervenció dels que es troben en el lloc del sinistre. Existeixen a nivell mundial uns 90 números de telèfon diferents per trucar als serveis d’atenció prehospitalària: cal substituir-los per un número únic vàlid a tot el món o reduir-los a uns pocs números d’ús regional.

Possibilitats d’avanç

Els traumatismes per accidents de trànsit es poden prevenir. Diversos països, la majoria pertanyents al grup d’ingressos alts, han aconseguit en les últimes dècades importants avenços en la reducció de les taxes de mortalitat atribuïbles a aquesta causa. Però encara queda molt per fer en aquest àmbit

És hora d’actuar

Es preveu que els traumatismes per accidents de trànsit es convertiran d’aquí a 2030 en la cinquena causa de defunció més important, amb una taxa anual de mortalitat de 2,4 milions de persones, a causa per, una banda, l’increment de les defuncions per accidents de trànsit i, d’altra, a la disminució de les morts atribuïbles a determinades malalties.