Dia Europeu de les víctimes del delicte

Jornades / Noticies

Dia Europeu de les víctimes del delicte

En el DIA EUROPEU DE LA VÍCTIMA DE DELICTE volem recordar que les víctimes de trànsit també són víctimes del delicte i que la violència viària pot provocar morts i ferits greus amb seqüeles per a tota la vida.

El passat 28 d’octubre de 2015 va entrar en vigor l’Estatut de la Víctima del delicte transposant les Directives de la Unió Europea en la matèria (Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes).

En el cas de les víctimes de trànsit, encara sent en la majoria d’ocasions conseqüència d’agressions en el tràfic fruit de conductes il·lícites, imprudents i il·legals, gran part es tramiten com a judici de faltes (es calcula més d’un 80% dels assumptes), per la qual cosa no són considerades víctimes de delictes i per tant queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

En el DIA EUROPEU DE LA VÍCTIMA DE DELICTE volem recordar que les víctimes de trànsit també són víctimes del delicte i que la violència viària pot provocar morts i ferits greus amb seqüeles per a tota la vida.

No reconèixer la pèrdua i el sofriment que pateixen les víctimes de trànsit per part de la societat, l’estat i el sistema judicial pot portar a una victimització secundària, accentuant i cronificant la seva angoixa.

Després d’una experiència traumàtica, com és un sinistre de trànsit, és necessari garantir una resposta post-accident integral i adequada que comprengui:

– investigació garantint standars segons la normativa

– justícia penal i civil per a les víctimes

– atenció mèdica, psicològica i social adequada

La resiliència és la capacitat de l’ésser humà per a afrontar experiències traumàtiques i extreure un benefici d’aquestes, entès com a aprenentatge vital. Sabem que l’ésser humà és capaç de resistir i refer-se davant les adversitats de la vida, però la societat ha d’oferir totes les garanties perquè això sigui possible.

Yolanda Domenech
Psicòloga i Directora de P(A)T