Fòrum Barcelona de Seguretat Viària

Activitats / Conferències / Noticies

Fòrum Barcelona de Seguretat Viària

La dimensió humana de la seguretat viària La sinistralitat viària és una de les principals causes de mortalitat a la nostra societat. Milers de persones perden la vida cada any, o pateixen greus seqüeles físiques o psicològiques a conseqüència dels sinistres de trànsit. En la 26a edició del Fòrum de Seguretat Viària volem posar èmfasi en el fet que la seguretat viària està estretament vinculada amb tot el que fem a la vida diària. I en aquesta edició, també volem posar atenció en la perspectiva de gènere, en l’anàlisi dels factors diferencials en la mobilitat i en la seguretat viària per raó de gènere.

La dimensió humana de la seguretat viària

La sinistralitat viària és una de les principals causes de mortalitat a la nostra societat. Milers de persones perden la vida cada any, o pateixen greus seqüeles físiques o psicològiques a conseqüència dels sinistres de trànsit.

En la 26a edició del Fòrum de Seguretat Viària volem posar èmfasi en el fet que la seguretat viària està estretament vinculada amb tot el que fem a la vida diària. I en aquesta edició, també volem posar atenció en la perspectiva de gènere, en l’anàlisi dels factors diferencials en la mobilitat i en la seguretat viària per raó de gènere.

D’altra banda, la incorporació d’elements intel·ligents de seguretat als vehicles ja és una realitat. Sistemes d’alerta per a distraccions, de frenada d’emergència, de detecció de senyals, d’eliminació d’angles morts, de visió nocturna, etcètera, esdevenen instruments molt útils per prevenir l’accidentalitat i per analitzar i avaluar la sinistralitat. Volem també reflexionar sobre l’ús de la tecnologia i els sistemes d’assistència a la conducció.

Millorar la seguretat viària implica incorporar el concepte de mobilitat intel·ligent al servei de les persones i de la seva responsabilitat com a conductors i conductores. El factor humà està al darrere de més del 80% dels sinistres de trànsit; disminuir rotundament aquesta xifra és una de les nostres màximes prioritats.