COL·LECTIU SOCIS, DONANTS, PARTICIPANTS I COL·LABORADORS

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT (d’ara endavant ” P(A)T”) amb domicili al carrer Diputació, 211 entl. – 08011 Barcelona.

Qui és el Delegat de protecció de dades?

És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l’adreça postal de P(A)T, o a través de l’adreça electrònica: pat-apat@pat-apat.org

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Les teves dades de caràcter personal les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb P(A)T, o amb motiu de les relacions que mantens en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la teva condició de soci/a, per haver estat donant, haver participat en alguna de les nostres campanyes o bé per haver sol·licitat que et remetem informació promocional sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives o informació en relació a l’atenció a víctimes de trànsit.

 

SI ETS UNA PERSONA FÍSICA

 

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les següents:

Dades necessàries per mantenir la relació amb tu:

 • Nom
 • Cognoms
 • DNI
 • Sexe
 • Idioma de preferència
 • E-mail
 • Telèfon.
 • Adreça Postal.
 • Aportació econòmica/compra realitzada.

En el cas que ens hagis facilitat voluntàriament durant les relacions prèvies mantingudes amb tu, també podem disposar de les següents dades:

 • Professió
 • Ocupació
 • Estat civil
 • Edat i data de naixement

En cas de ser víctima de trànsit, dades relatives a l’accident que ens hagis proporcionat de forma voluntària i per facilitar l’orientació requerida.

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb P(A)T, incloses les que ens aportis mitjançant una xarxa social o una altra aplicació.

Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem llegir les mateixes amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

 

Per a què tractem les teves dades personals?

Per complir amb la nostra missió de minimitzar el risc de la mobilitat sota l’òptica de la “visió zero” i ajudar i orientar a les víctimes de trànsit i els seus familiars, tractem les dades dels nostres socis/as, donants i col·laboradors per a les següents finalitats:

 • Enviar informació sobre P(A)T via telèfon, correu postal o email, fins i tot quan nostra relació hagi acabat tret que la persona interessada manifesti el contrari.
 • Demanar donatius, increments de quota i altres tipus de participació (signar campanyes, participar en esdeveniments, etc).
 • Convidar a actes o esdeveniments que organitzi P(A)T.
 • L’enviament de certificat fiscal si escau.
 • Realització d’enquestes de satisfacció
 • Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, sobre la base de la informació que directament ens hagis proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.
 • Participar en esdeveniments organitzats per P(A)T.

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les quals hagis participat amb anterioritat. La persona interessada pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades: pat-apat@pat-apat.org o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

 

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la teva relació amb P(A)T com a soci/a, donant, col·laborador o participant està legitimat en resultar necessari per donar compliment a les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació. El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de P(A)T similars a les quals hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 

SI ACTUES EN REPRESENTACIÓ D’UNA EMPRESA

 

Quines dades personals tractem?

Les dades de caràcter personal que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, es limiten a les teves dades de contacte corporatiu relatives a l’empresa, entitat o organització per la qual treballes o col·labores.

 

Per a què tractem les teves dades personals?

Les teves dades de contacte corporatiu les tractem amb l’exclusiva finalitat de poder mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració que P(A)T manté amb l’empresa, entitat o organització per la qual treballes o col·labores.

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les quals hagis participat amb anterioritat, o sobre les quals ens hagis sol·licitat informació o hagis dirigit alguna sol·licitud a la nostra entitat.

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

 

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades de contacte corporatiu relacionat amb el manteniment de la relació de l’empresa, entitat o organització per la qual treballes o col·labores amb P(A)T respon a un interès legítim de la nostra entitat, expressament reconegut per la normativa sobre privacitat.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació sobre activitats, campanyes o iniciatives de P(A)T similars a les que hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 

GENERAL

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades no se cediran a tercers, excepte per obligació legal. En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament de la quota o el servei prestat o producte adquirit com als encarregats del tractament necessaris per a l’execució de l’acord.

En cas de compra o pagament, si tries alguna aplicació, web, plataforma, targeta bancària, o algun altre servei on line, les teves dades se cediran a aquesta plataforma o es tractaran en el seu entorn, sempre amb la màxima seguretat.

Quan l’hi ho ordenem, tindran accés a la nostra web l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Les mateixes tindran signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que nosaltres.

Qualsevol transferència internacional de dades en usar aplicacions americanes, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de software americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat.

 

Durant quant temps mantindrem les teves dades personals?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb P(A)T i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, mentre no ens comuniquis el contrari i durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable. En aquest supòsit, es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 

Quins són els teus drets?

Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades. Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

 • Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
 • Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.