XIV Jornada Mediterrània de Seguretat Vial

Noticies

XIV Jornada Mediterrània de Seguretat Vial

El transport de mercaderies

El transport de mercaderies per carrers i carreteres és altre factor més de risc per als diferents usuaris de les vies públiques.

La diferència entre la massa dels camions, carregats amb desenes de tones de mercaderies, i un petit utilitari privat o una motocicleta, és abismal.

La jornada de P(A)T sobre la seguretat vial i el transport de mercaderies, pretén posar en relleu alguns dels problemes que el sector té en el moment actual, sobretot aquells que tenen més relació amb la sinistralitat vial, i plantejar reflexions i propostes de futur que ajudin a aconseguir un transport professional més segur, sostenible i responsable.