XVIII Forum Barcelona de seguridad vial

Noticies

XVIII Forum Barcelona de seguridad vial

A la ciutat, cap risc. Prevenció i formació, eines de mobilitat segura

La intervenció en la conducta dels usuaris de la via pública i la promoció de mesures educatives i de conscienciació, són àmbits prioritaris en la reducció de l’accidentalitat urbana.

Cal establir programes d’educació vial contínua que impulsin noves fórmules preventives i de convivència entre totes les maneres de desplaçament.

L’edició del XVIII Fòrum té la voluntat de debatre mesures i accions en matèria d’educació, formació, disciplina vial i campanyes de sensibilització, dirigides a col·lectius de nens, adults i persones majors. L’objectiu és reflexionar, intercanviar i posar en comú propostes i bones pràctiques en la lluita contra la sinistralitat.

Tota la informació en www.bcn.cat/forumbcnseguretatviaria/ca