XXIV JMSV | VICTIMES INVISIBLES

Conferències / Jornades / Noticies

XXIV JMSV | VICTIMES INVISIBLES

Dia: 23 de noviembre Horari: 9h a 14h Lloc: Sala d’actes del Col•legi de Periodistes de Catalunya

Sota el títol VÍCTIMES INVISIBLES, les XXIV Jornades Mediterrànies de Seguretat Viària volen posar sobre la taula l’existència de la violència viària i la necessitat de donar una resposta per part de les administracions. Assumir que existeix violència viària, alerta d’un problema social i ajuda a crear consciència de la necessitat d’actuar i que les víctimes han d’estar emparades per l’Estatut de la víctima del delicte.

No utilitzar el terme correcte, normalitza fets inacceptables i valida valors com l’agressivitat o valors que prioritzen la immediatesa per sobre de la vida.

Sabem que la majoria de sinistres de trànsit són evitables i que molts són fruit d’imprudències com ara excés de velocitat, alcoholèmies, distraccions, etc conductes contemplades en el Codi Penal.

A més les dades mostren que no són fets aïllats. Veiem per exemple que en 2021 a Espanya hi ha hagut més de 200.000 sinistres amb víctimes de diversa consideració, per la qual cosa es tracta d’un problema estructural i la nostra conclusió és que hi ha molta agressivitat en la mobilitat.

Aquestes dades ens permeten parlar amb tota autoritat de violència viària. Una violència no reconeguda per la societat i que requereix per part de les administracions d’una acció integral quant a prevenció, protecció i atenció a les víctimes.

Més enllà de les dades no registrades en les estadístiques, aquestes mai són reals ja que no donen la dimensió real del problema. Sabem que unes 4 persones de l’entorn de la víctima de sinistres amb resultat de mort o de lesions amb seqüeles per a tota la vida, veuran afectada la seva vida de manera important. L’abast de les conseqüències dels sinistres de trànsit és encara major de l’oficialment reconegut, per la qual cosa no es tracta d’un problema menor.

Des de l’ONG “Prevenció d’Accidents de trànsit” – P(A)T – sabem que les característiques d’aquestes tipologies de successos provoquen un dol molt diferent i una recuperació lenta que és encara més perjudicada en els casos en què el sistema judicial no té en compte la possible revictimització, tant de les víctimes primàries com secundàries.

Actualment s’està debatent en el Parlament Europeu la Directiva Europea dels Drets de les Víctimes de Delicte i des de P(A)T hem demanat als parlamentaris europeus que tinguin en compte a les víctimes de trànsit ja que la realitat és que l’Estatut de la víctima de delicte no protegeix les víctimes dels mal anomenats accidents de trànsit. Cal ser clars, no són accidents i estem davant un problema de violència viària.

PROGRAMA

9:00h ACREDITACIONS

9:30h INAUGURACIÓ

Sr. Vicente Sánchez González, presidente de P(A)T
Sr. Ramón Lamiel Villaró, Director del Servei Català de Trànsit
Sra. Immaculada Barral Viñals, Directora General de Dret, Entitats jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya

Key Speaker:
Professor Francesc Torralba i Roselló, catedràtic d’Ètica de la Universitat Ramon Llull

Taula rodona 1: Drets de les víctimes | Modera: Sra Isabel López Riera, Fiscal de Delegada Provincial de Barcelona y Autonómica de delitos contra la seguridad vial
Inspector Jordi Batista, sotscap de la Divisió de Trànsit. Mossos d’Esquadra.
Sr. Xavier Coca, president de la Comissió de Circulació del Col·legi d’Advocats de Catalunya
Sr. Jordi Jané i Guasch, Professor de Dret Constitucional i de la UE a l’Escola Judicial – Consejo General del Poder Judicial
Sr. Jordi Garcia, responsable del Servei d’Atenció i Informació a les Víctimes de Trànsit.

Conclusions: Montse Montal i Gibert, vicepresidenta d’AP(A)T

Cloenda: Sr. Albert Batlle i Bastardas, Cinquè Tinent d’Alcaldia de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona

INSCRIPCIÓ    Presencial (places limitades)Online