Las Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico unidas contra las nuevas tasas judiciales

News

Las Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico unidas contra las nuevas tasas judiciales

  • Alarmats per la introducció d’un requisit econòmic per reclamar indemnitzacions, per part de les víctimes d’un sinistre

 

  • Exigimos que en las exenciones a esta tasa judicial, se incluyan aquellos procesos y víctimas de accidentes, que reclaman derechos de indemnización

 

Les associacions de víctimes d’accidents de trànsit considerem que el Projecte de Llei pel qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (121/000018) afecta un dret fonamental, com és el dret a la tutela judicial efectiva i l’accés a la justícia per part dels ciutadans.

Més enllà de la preocupació general que ens desperta la introducció d’una taxa judicial, que a la pràctica suposarà per als ciutadans amb menys recursos econòmics un obstacle per anar a la tutela de jutges i tribunals, ens causa veritable alarma, la introducció d’aquest requisit econòmic, per reclamar indemnitzacions per part de les víctimes de sinistres de trànsit i els seus familiars.

Per posar un exemple, en un supòsit en què una família hagi de presentar una demanda civil per reclamar una indemnització de 1.200.000 euros, ja que el seu fill hagi patit una paraplegia o un dany cerebral molt greu com a conseqüència d’un accident de trànsit i si queda aprovat aquest projecte de llei, aquesta família haurà de pagar per avançat, per poder presentar la demanda, una taxa fixa de 300 euros, més una taxa variable de 5.500 euros (% en funció de la quantia), el que suposarà una important trava per moltes famílies.

Si després d’una primera sentència, es volgués apel · lar, s’hauria de tornar a pagar una taxa fixa de 800 euros, més la mateixa taxa variable de 5.500 euros, el que suposaria una ruïna per a qualsevol família.

Si hi afegim l’anunciada reforma del Codi Penal, on de Ministeri de Justícia es planteja la supressió de les “faltes” que podria afectar també a un important nombre d’accions penals com a conseqüència d’accidents de trànsit, ens trobarem que les víctimes acudir a la jurisdicció civil, havent d’abonar unes taxes que a la pràctica suposen una trava econòmica i pot limitar l’exercici dels seus drets.

Davant això i com a representants de les associacions de víctimes d’accidents de trànsit i de prevenció d’accidents, però fonamentalment amb la intenció de garantir a futures víctimes seu dret a la tutela judicial efectiva en l’exercici dels seus drets i reclamació d’indemnitzacions, sol · licitem que l’article 4 d’aquest Projecte de Llei en establir les exempcions a la taxa, s’inclogui bé una exempció objectiva (article 4.1) per als “procediments pels quals es reclamin indemnitzacions pels danys i perjudicis soferts amb ocasió d’accidents de circulació” , o bé una exempció subjectiva (art 4.2) Queden exemptes del pagament de la taxa “les víctimes dels accidents de circulació i familiars que reclamen drets indemnitzatoris derivats del sinistre”.

Si volem una societat justa no es poden limitar els drets de les víctimes.